Sta je wel eens stil bij het aantal mensen of systemen waar je mee werkt? Ga eens tellen en je merkt waarschijnlijk dat het er veel zijn. Dat komt omdat we samen, mensen en systemen, één geheel vormen. CE-iT heeft MA!N daarom zo opgezet dat het moeiteloos data met andere systemen uit kan wisselen. En daar kunnen we een mooie integratie aan toevoegen: Salesforce.

Nee, het is niet nieuw dat we met Salesforce kunnen praten. Nieuw is wel dat we een standaard diepere integratie aanbieden met onze partner NNcourage. Eentje waarbij sales en credit management vlekkeloos in elkaar overlopen en we vertellen graag over de voordelen.

Waarom een integratie met CRM?

Sales en credit management zijn meer met elkaar verbonden dan je op het eerste gezicht zou denken. Allebei hebben ze namelijk veel contact met de klant. En ieder klantcontact is een commercieel contact.

Veel klachten en disputen komen bijvoorbeeld binnen bij credit management. De manier waarop deze vervolgens worden opgepakt bepaalt voor een belangrijk deel hoe de klant de afhandeling ervaart en het bedrijf waardeert. Bovendien beoordeelt de afdeling credit management in veel bedrijven de kredietwaardigheid van klanten. En dat heeft weer invloed op de orders die sales kan sluiten met de klant.

Credit management en sales zijn dus innig met elkaar verweven en daarom willen we MA!N en Salesforce ook meer met elkaar integreren met als doel dat je als gebruiker één platform ervaart. Terwijl je toch in die applicatie blijft werken die het beste bij jouw werkzaamheden past.

Wat heeft sales aan deze integratie?

Voor sales biedt de integratie tussen Salesforce en MA!N diepgaander inzicht in hun klanten. Veranderingen in gedrag worden eerder zichtbaar, zodat je als account manager in een eerder stadium contact kunt zoeken met jouw klant. Iemand kan bijvoorbeeld laat betalen omdat er geen geld is, maar het kan ook zijn dat jouw klant niet tevreden is. Allebei is zinvol om direct te weten en zijn een goede reden om contact op te nemen met jouw klant. Net als wanneer je ziet dat er veel disputen zijn.

Commercieel biedt onze integratie ook kansen, want als de kredietlimiet in MA!N wordt verhoogd dan is dat ook direct zichtbaar in Salesforce. Een duidelijk signaal voor de account manager dat het vanuit risico oogpunt interessant is om bij die klant meer te verkopen. En bij prospects voert MA!N op de achtergrond een credit check uit, zodat de account manager direct weet wat de kredietwaardigheid van zijn toekomstige klant is.

Wat heeft credit management aan deze integratie?

Een credit management afdeling heeft baat bij een betrokken sales afdeling, omdat de account manager vaak het primaire aanspreekpunt is voor de klant. Door de integratie tussen Salesforce en MA!N komt de samenwerking op natuurlijk wijze tot stand. Immers alle belangrijke informatie is voor beide afdelingen zichtbaar. Een account manager ziet wanneer betalingsgedrag verslechtert en een debiteurenbeheerder ziet of er een belangrijk contract gesloten gaat worden. Zo zijn er tal van voorbeelden, waar we jullie graag meer over vertellen. Hoe dan ook het zijn allemaal aanleidingen om het contact met jullie klant op andere een manier in te steken.

Meer data betekent meer informatie

MA!N krijgt door de integratie met Salesforce toegang tot meer gegevens van en over klanten. Deze gegevens zijn zichtbaar in MA!N, maar nog mooier is dat MA!N die informatie verwerkt in workflows. Staat de klant bijvoorbeeld op het punt om een belangrijk contract te tekenen, dan houdt MA!N daar rekening mee in de acties die worden ondernomen. Staan er actuele klachten van de klant in Salesforce, dan zal MA!N niet zonder tussenkomst van een medewerker een aanmaning sturen. Het zijn op het oog kleine dingen, maar in de praktijk maken die het verschil.

Met de integratie tussen Salesforce en MA!N gaan Sales en debiteurenbeheermeer als één team opereren. En dat is wat je als bedrijf wilt, als één team zichtbaar zijn voor jullie klanten.

Wil je hier meer over weten dan helpt vanuit CE-iT Margreet Rijken (m.rijken@ce-it.nl of 06-21278897) je graag verder en vanuit Nncourage Ray Boegborn (rayb@nncourage.com of 06-14332127).