In een perfecte wereld heb je een klant met een relatienummer, waaraan alles van die klant wordt gekoppeld. De echte wereld is vaak complexer. Zeker als organisaties groter worden en het aantal klanten groeit. Met een klanthiërarchie binnen het systeem behoud je toch het overzicht en kun je slim werken.

Wat is een klanthiërarchie?

Het idee is dat er een structuur wordt opgezet, waarbij verschillende klanten onder één paraplu worden geplaatst. Je wilt bijvoorbeeld van Microsoft zien wat de cijfers per regio zijn, maar ook per land. Of je wilt weten wat de cijfers per divisie zijn. Met een klanthiërarchie krijg je dit allemaal inzichtelijk. Ook als elke entiteit, divisie of land apart wordt gefactureerd.

Klantbomen in MA!N

Zo’n structuur van klanten is mooi, maar vaak lastig om mee te werken. Probeer maar eens om alle informatie geordend in een rapportage te krijgen of een klantgroep één rekeningoverzicht te sturen. Een factuur is vrij simpel, omdat het aan één entiteit gericht is. Maar bij een aanmaning komt het vaak voor dat de klant dit centraal heeft geregeld en dus alles op één overzicht wil. Daarnaast is de informatie vaak verspreid over meerdere systemen of databases. Juist daarom kun je binnen MA!N klantbomen inrichten met verschillende niveaus.

klanthiërachie

Data hub

Het werken met een klanthiërarchie betekent dat je vanuit verschillende invalshoeken een klant kunt bekijken. Bijvoorbeeld:

  • Een sales director kan op corporate-niveau beginnen en vanaf daar inzoomen.
  • Een debiteurenbeheerder kan een groep klanten binnen een hiërarchie als één klant aanmanen.
  • Risk management kan bij het beoordelen van het risico van een individuele debiteur eenvoudig de exposure en het risico op groepsniveau vaststellen.

Je hoeft dit niet tot MA!N te beperken! Want de applicatie kan ook andere systemen met deze informatie voeden. Zo kan MA!N fungeren als data hub.