Nog niet zo lang geleden was het voor veel bedrijven ondenkbaar dat software en data in de “cloud” staan. Het idee was dat je dit op het eigen netwerk doet, omdat het daar veilig is. De afgelopen jaren is het beeld op dat punt snel veranderd en hebben wij steeds meer klanten die willen dat wij de hosting van MA!N verzorgen.

Wat is de cloud?

Het is goed om eerst vast te stellen wat de cloud is. Veel mensen zien de cloud en een webapplicatie namelijk als hetzelfde. Dat is aan de ene kant niet zo vreemd, want je denkt vaak dat als je via de browser naar iets navigeert dat het automatisch bij een derde staat. Dat is alleen niet het geval.

Een webapplicatie is een applicatie die draait binnen een browser zoals Chrome. Je werkt dus binnen een browser. Vaak draait dit op een server en het klopt dat dit vaak bij een derde staat. Dat hoeft echter niet. Je kunt een webapplicatie als organisatie ook op het eigen netwerk draaien of zelfs op jouw eigen laptop.

Het is wel zo dat een webapplicatie vaak als cloud oplossing wordt geleverd, maar dat kan ook met een desktop applicatie. Het laatste doen wij bijvoorbeeld met MA!N. Cloud computing is dus eigenlijk niets anders dan het via het internet beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens.

Veiligheid

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties niet willen dat data bij een derde staat.

Een van de meest opgevoerde redenen is veiligheid. Gevoelsmatig denken veel mensen dat data veiliger is op het interne netwerk veiliger is, omdat er volledige controle is en niemand anders de sleutel heeft. In de praktijk is dat echter een illusie. De wereld verandert snel en het is een pittige uitdaging om bij de tijd te blijven. Alleen al op het gebied van beveiliging. Op het moment dat je met de juiste partijen werkt, dan is de cloud in veel gevallen waarschijnlijk veiliger dan het interne netwerk.

Je kunt het vergelijken met banken. Toen de eerste banken ontstonden waren veel mensen terughoudend met het brengen van geld naar de bank. Ze hadden er, gevoelsmatig, geen controle meer over en die oude sok konden ze thuis altijd pakken. Inmiddels weet iedereen dat het geld bij een bank veiliger staat dan thuis. Thuis heb je meestal een standaard slot op de deur en dat is vaak de enige beveiliging. Banken hebben daarentegen geavanceerde beveiligingssystemen en kluizen. Bovendien is het geld verzekerd. Datzelfde gaat in zekere zin op bij de cloud. Microsoft doet er bijvoorbeeld alles aan, en heeft de middelen, om hun Azure omgeving van de best mogelijke beveiliging te voorzien. De meeste bedrijven kunnen daar met hun eigen netwerk niet tegen op.

Patriot Act

Een andere reden die wat meer gefundeerd is, is het feit dat organisaties willen dat data binnen Nederland of de EU blijft. Vaak is dat ingegeven door privacy en de berichten die de laatste jaren gaan over de veiligheidsdiensten van onder andere de VS. Grote cloud aanbieders als Amazon en Microsoft vallen onder Patriot Act. Dit heeft tot gevolg dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten, ook als het data centre in Europa staat, de data kan opvragen. Indien je dat als organisatie niet wilt dan moet je dus niet met Amerikaanse aanbieders werken.

Let echter wel op dat veel organisaties gebruik maken van Gmail van Google of Office 365 van Microsoft, waarbij de mailservers worden gehost door respectievelijk Google of Microsoft. Je kunt je afvragen in hoeverre het dan nog een bezwaar kan zijn om gebruik te maken van de clouddiensten van deze aanbieders. Al zijn daar in bepaalde gevallen goede redenen voor te bedenken.

De CE-iT cloud

Als CE-iT bieden wij klanten al meer dan tien jaar de mogelijkheid om MA!N door CE-iT te laten hosten. Deze behoefte ontstond destijds vooral bij kleinere organisaties die beperkt waren met hun eigen netwerk. Aan de andere kant stonden grotere organisaties en daar was het niet eens een vraag om MA!N op ander netwerk dan hun eigen netwerk te plaatsen. De afgelopen jaren is daar een sterke verschuiving in ontstaan. Het zijn nu vooral de grotere organisaties die vragen of wij MA!N voor hen willen hosten. De achterliggende reden is vaak dat het voor hen bijvoorbeeld lang duurt om hun eigen netwerk gereed te hebben voor het gebruik van nieuwe applicaties.

In de loop der jaren is de hosting die wij als CE-iT aanbieden sterk veranderd. De afgelopen twee jaar hebben wij het merendeel van onze clouddiensten verhuisd naar Microsoft Azure. De belangrijkste redenen voor deze stap zijn de schaalbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid die Microsoft biedt.

Momenteel bieden wij voor klanten twee opties aan binnen Microsoft Azure:

  • Microsoft Azure – shared: dit is een volkomen veilige omgeving met wereldwijde goede performance. Bij deze optie wordt (virtuele) server met meerdere klanten van CE-iT gedeeld. De databases zijn echter strikt gescheiden. Deze optie wordt vaak, vanuit kostenoverwegingen, gekozen door kleine tot middel grote organisaties.
  • Microsoft Azure – dedicated: deze optie lijkt veel op de shared omgeving met als belangrijkste verschil dat er geen andere organisaties op dezelfde server(s) werken. Deze optie wordt vaak gekozen door grotere en internationale organisaties.

In beide gevallen maken klanten gebruik van Microsoft RDS om de omgeving te benaderen. Deze opzet biedt als voordeel dat de gebruiker het gevoel heeft dat hij of zij met een lokaal geïnstalleerde applicatie werkt, terwijl dat niet het geval is. Gebruikers kunnen de omgeving, als ze beschikken over een internetverbinding, overal vandaan benaderen.

Wil je meer weten over onze cloud, neem dan contact met ons op.