Tegenwoordig lijkt het soms een beetje vreemd, maar bij CE-iT investeren wij nog steeds in de doorontwikkeling van onze desktopapplicatie MA!N. Vreemd, omdat de trend juist meer gericht is op webapplicaties. En toch is het een weloverwogen keuze vanuit het oogpunt van onze grootste groep gebruikers. Er is veel te zeggen voor een webapplicatie, maar we willen graag vertellen waarom de desktopapplicatie volgens ons nog steeds actueel is.

Desktopapplicatie vs webapplicatie: installatie

Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen een desktop- en webapplicatie. Bij een desktopapplicatie wordt er op een PC (of laptop) daadwerkelijk iets geïnstalleerd of een snelkoppeling aangebracht naar de applicatie op de server. Bij een webapplicatie wordt er niets lokaal geïnstalleerd, maar benader je de applicatie via een browser zoals Chrome, Firefox of Safari. Het voordeel van veel webapplicaties is daardoor dat, afhankelijk van de beveiligingsinstellingen, de applicatie vanaf elke PC benaderbaar is via een browser. Dat is handig als je geen vaste werkplek of PC hebt. Dit klinkt aantrekkelijk. Je hoeft namelijk zelf niets te installeren en beheren. Al gaat dat alleen op als de leverancier ook de hosting verzorgd en dat is niet altijd het geval of wenselijk.

Een voordeel van een desktopapplicatie is dat gebruikers makkelijker naar de applicatie kunnen navigeren. Dat kan door naar de taakbalk te gaan of simpel door ALT + TAB. Bij een webapplicatie ga je eerst naar de browser, om vervolgens naar het juiste tabblad te gaan. Zelf heb ik vaak redelijk wat tabbladen geopend en is het zoeken niet altijd even overzichtelijk.

De primaire gebruiker

Bij het ontwerp van een applicatie ga je kijken naar wie de primaire gebruiker is. Bij ons zijn dat in veel gevallen mensen die betrokken zijn bij workflows rondom debiteurenbeheer, invordering, etc. Deze mensen werken bijna altijd vanuit een kantoor met een vaste PC of laptop. De secundaire groep gebruikers gebruikt MA!N veelal voor rapportages of voor incidentele acties. Bij het laatste kan gedacht worden aan het autoriseren van een bepaalde actie.

De primaire gebruiker vertegenwoordigt in de praktijk meer dan 90% van het gebruik van MA!N. Die primaire gebruiker is daarom het vertrekpunt bij de (door)ontwikkeling van onze software. Door deze gebruiker als uitgangspunt te nemen, verliest de optie om vanaf elke PC in te kunnen loggen aan waarde. Dit heeft tot gevolg dat een belangrijk voordeel van een webapplicatie komt te vervallen.

Snelheid

Als er één eis is die bij bijna alle klanten speelt, dan is dat de snelheid van de applicatie. Bij een webapplicatie zijn er verschillende factoren die van invloed zijn op de snelheid van de applicatie. Denk hierbij aan de snelheid van de internetverbinding, beveiligingsmaatregelen en meer.

Wij zien zelf dat bij veel klanten de internetsnelheid nog te wensen over laat, waardoor het laden van pagina’s tijd kost. Binnen MA!N kennen we geen laadtijden van pagina’s. De applicatie is daardoor altijd zeer snel. In omgevingen met miljoenen records kan data binnen een seconde getoond worden.

Ga bijvoorbeeld zelf maar eens na wat je liever dagelijks gebruikt. Microsoft Office online of de desktopversie van Office. Ik ken niemand die voor de eerste variant kiest.

Microsoft RDS en locatie onafhankelijk werken

Microsoft heeft gelukkig niet stilgezeten de laatste jaren. Met Microsoft RDS is het tegenwoordig bijvoorbeeld mogelijk om applicaties op verschillende manier beschikbaar te stellen voor gebruikers. Dit worden Remote Resources of Remote Apps genoemd.

Desktopapplicatie - RDS

Met Microsoft RDS kun je naar een vooraf opgegeven adres in de browser navigeren, net als bij webapplicaties, en vanaf daar de desktopapplicatie starten. De applicatie start dan op en je ziet in de taakbalk een icoontje van de applicatie verschijnen. Op die manier hoef je zelf niets te installeren, maar kun je toch overal gebruik maken van de applicatie. Het combineert de voordelen van web en classic desktop.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat, mits goed opgezet, een webapplicatie in veel gevallen beter om kan gaan met verschillende type schermen en resoluties. Dat is bij veel desktopapplicaties nog een aandachtspunt.

Flexibiliteit

Een ander punt is flexibiliteit, omdat één van de belangrijkste eigenschappen van MA!N de flexibiliteit is. Dat speelt onder andere bij het opbouwen van schermen binnen MA!N. Hoe we dat doen, willen we graag ook kunnen doen binnen een web omgeving. In het verleden was dit lastig, maar gelukkig zijn er veel ontwikkelingen op dat front. Dit hoeft dus niet persé meer een struikelblok te vormen.

Komt er dan helemaal geen webapplicatie?

Dat wij nog steeds investeren in onze desktopapplicatie betekent niet dat we op andere fronten stil zitten. We zijn alleen wel kritisch, want het moet iets toevoegen voor de gebruiker. De meest logische stap richting het web zal daarom waarschijnlijk op de secundaire gebruiker gericht zijn. Bij een aantal klanten hebben we al dingen gedaan met een webapplicatie en dit heeft ook in de nabije toekomst onze aandacht.

MA!N user interfaceNaast een webapplicatie zijn er echter nog twee andere ontwikkelingen:

  1. MA!N biedt de mogelijkheid om acties in te schieten in Outlook, waarbij een secundaire gebruiker acties verwerkt in Outlook en niet in MA!N. Outlook wordt daarbij onderdeel van de geautomatiseerde workflow. Zie ook onze blog andere over dit onderwerp.
  2. Wij zien bij klanten een ontwikkeling ontstaan, dat zij niet willen dat gebruikers (gevoelsmatig) in meerdere applicaties moeten werken. Zij willen één generieke portal waar gebruikers in werken, waardoor gebruikers niet meer hoeven te switchen tussen verschillende applicaties. Een applicatie als MA!N sluit hier perftect op aan en fungeert dan als “engine” voor bijvoorbeeld een workflow. Voor de gebruiker is dit een hele mooie oplossing.

De conclusie is daarom het antwoord op de vraag “Komt er een webapplicatie?” niet zo simpel is. Er zijn verschillende factoren die meespelen en er zijn ook nog andere ontwikkelingen. Wel kunnen we concluderen dat er veel gebeurt, wat het leven van de gebruiker uiteindelijk makkelijker gaat maken.