Hoe groter de organisatie, hoe complexer de informatiebehoefte. Onlangs hebben we voor een klant een wereldwijd reporting systeem opgezet, deels vergelijkbaar met wat we ooit deden voor een joint venture van BASF. Onze aanpak: MA!N zo inrichten dat dit het beste past bij jouw organisatie.

Risico’s verkleinen

In 2016 zijn we voor een klant die wereldwijd actief is, gestart met de implementatie van MA!N. De applicatie is inmiddels live in 60 landen met 500 gebruikers die allemaal inloggen op onze cloud. De organisatie wilde risico’s verkleinen door wereldwijd meer inzicht te hebben in trends en klanten, zonder land voor land te moeten analyseren.

Het bundelen van data

Er wordt data ingelezen van meer dan 60 landen. Deze data is verspreid over 50 databases en elk land logt in op zijn eigen omgeving. De credit manager heeft nu direct inzicht in alles wat er voor ‘zijn’ land gebeurt. Denk aan de ouderdom van facturen, incasso-acties, disputen en meer.

Global overview

Als wereldwijde organisatie wilde de klant op een hoger niveau informatie kunnen raadplegen. Om dat te realiseren hebben we een aparte omgeving met een global overview opgezet. Binnen deze omgeving worden van alle landen kerngetallen verzameld: bad debt, action bad debt, overdue end of month (voorspellende waarde) en meer.

Global Customer account

Naast het bundelen van landen op wereld- of regionaal niveau, vindt iets vergelijkbaar plaats voor klanten. Een klant, Sony bijvoorbeeld, kan in 50 landen een klant zijn. Al deze ‘individuele’ Sony-klanten worden daarom gebundeld binnen één Global Customer account. Dit stelt de organisatie in staat om met slechts enkele klikken op wereldniveau een beeld te krijgen van bijvoorbeeld cost of credit en credit risk bij een klant. Zonder eerst per land informatie te hoeven verzamelen.

MA!N als data hub voor rapportages

KPI’s, trends en rapportages

Op gezette tijden schrijft MA!N informatie weg voor rapportages. Voor landen, regio’s en wereldniveau gebeurt dit wekelijks. Het stelt de organisatie in staat om trends te analyseren en periodes met elkaar te vergelijken. Op lagere niveaus, bijvoorbeeld voor debiteurenbeheerders, worden er elke dag KPI’s weggeschreven. Hiermee kunnen managers en debiteurenbeheerders operationeel sturen. De berekende KPI’s lopen uiteen van een DSO tot percentage automation. Bij dit laatste wordt gekeken naar het deel dat de activiteiten uitvoert zonder tussenkomst van een medewerker. Dit wordt ook bekeken bij individuele klanten.

De resultaten

De klant zag al snel de resultaten van de met MA!N gerealiseerde oplossing. Om er een paar te noemen:

  1. Er is veel minder tijd nodig voor het maken van rapportages. MA!N genereert rapportages namelijk automatisch en stuurt die zelf naar de juiste personen.
  2. Was men voorheen vooral bezig met data verzamelen, nu ligt de focus op het analyseren en benchmarken van data.
  3. Lagere loonkosten (minder fte’s), meer grip op risico’s, minder afschrijvingen en lagere DSO.

Net als bij andere toepassingen, kun je dit onderdeel van MA!N inrichten op een manier die het beste past bij jouw organisatie.