Een kredietverzekering neem je om het risico van niet-betalen af te dekken. Maar de kredietverzekeraar stelt wel eisen. MA!N kan processen rondom kredietverzekeringen effectief ondersteunen.

Melden achterstalligheid

MA!N stelt op basis van parameters vast of een factuur achterstallig is of dreigt te raken. Vervolgens kan het een actie voorstellen of een bericht sturen naar de kredietverzekeraar. Dit laatste biedt zekerheid op tijdige melding. Wil je liever eerst een handmatige check? Dan kies je gewoon voor de eerste optie.

Berekenen achterstalligheid

Verstuur je als organisatie veel facturen? Dan kan het bewerkelijk en tijdrovend zijn om helder te krijgen welke facturen precies achterstallig zijn. MA!N kan de hiervoor benodigde berekeningen continu op de achtergrond uitvoeren. Dit reduceert risico’s en bespaart tijd.

Kredietverzekering met zelfbeoordeling

Ook bij een polis met zelfbeoordeling kan MA!N ondersteunen. De software ondersteunt tal van opties voor berekeningen en kijkt naar omzet, betalingsgedrag, kredietinformatie en meer. MA!N kijkt continu naar de status en naar de kredietlimiet. Bij wijzigingen of overschrijdingen geeft MA!N een medewerker een melding of onderneemt zelf actie.

MA!N kan ook signaleren wanneer een polis of kredietlimiet de einddatum bereikt. Zo weet je zeker dat je tijdig actie onderneemt. Doordat MA!N processen rond kredietverzekeringen ondersteunt, ben je verzekerd van continue bewaking. Zo reduceer je risico’s. Bovendien kunnen medewerkers zich volledig richten op de uitzonderingen.