Portomonee met schild als bescherming zoals je dat ook hebt bij een kredietverzekering

Een kredietverzekering neem je om het risico van niet-betalen af te dekken. Waarom? Omdat ongeveer een kwart van alle faillissementen in Nederland direct of indirect wordt veroorzaakt door niet betalende debiteuren. Een kredietverzekering draagt dus bij aan de continuïteit van de organisatie en is daarom het overwegen waard. Een kredietverzekeraar keert alleen niet iedere claim blindt uit en als verzekeringsnemer moet je aan voorwaarden voldoen die iets bewerkelijker zijn dan bij een gewone consumentenverzekering. Gelukkig hoeven we tegenwoordig niet alles meer handig te doen en is er software die helpt bij het automatiseren van deze processen.

Waarom software voor kredietverzekeringen?

Het antwoord op deze vraag is heel simpel. Het levert geld op en draagt, net als de kredietverzekering zelf, bij aan de continuïteit van het bedrijf. Wel is het zo dat ieder programma dingen op een andere manier doet en daarom lichten we aan de hand van onze eigen software MA!N toe hoe het kredietverzekeringen ondersteunt. Die software kennen we namelijk het beste.

Hoe werkt achterstalligheid?

Op het moment dat een debiteur achterblijft met het betalen van facturen dan moet je een op een gegeven moment een achterstalligheidsmelding doen bij de kredietverzekeraar.

Het berekenen van de achterstalligheid lijkt op het eerste oog simpel tot je naar de details kijkt. Dan zie je dat je niet één-op-één moet kijken naar betaalde facturen, maar dat je facturen en betalingen los van elkaar moet zien. Daar wordt mee bedoeld dat een verzekeraar kijkt naar het saldo van de betalingen en niet specifiek naar voor welke factuur een debiteur een betaling heeft gedaan.

MA!N kan op basis van de ouderdom van de factuur zelf of op basis van bovenstaande methode bepalen of een factuur achterstallig is of achterstallig dreigt te raken. Hierbij wordt rekening gehouden disputen of andere uitzonderingen. Indien er sprake is van achterstalligheid dan stelt de software een actie voor of stuurt een bericht naar de kredietverzekeraar. Dit laatste biedt zekerheid op tijdige melding. Wil je liever eerst een handmatige controle doen? Dan kies je voor de eerste optie.

Hoe werkt de zelfbeoordeling bij een kredietverzekering

Kredietverzekeraars bieden je doorgaans de optie dat je tot bepaalde bedragen zelf de kredietlimiet mag vaststellen. Dat kan op basis van een kredietrapport zijn van een erkend kredietinformatiebureau zoals Graydon of door een eigen berekening. Bij het laatste kijk je naar de tijdig betaalde facturen over de laatste twaalf maanden en het saldo van die facturen is de hoogte van de verzekerde som. Afhankelijk van de polis is het maximale bedrag van deze limiet vaak € 15.000 of € 25.000. Op het moment dat de debiteur achterstallig is, start de opbouw van de kredietlimiet weer opnieuw.

MA!N verzamelt standaard alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de zelfbeoordeling. Dit voert het op de achtergrond uit waardoor medewerkers alleen de uitzonderingen hoeven te beoordelen. Het is bij een groot klantenbestand ondoenlijk voor medewerkers ook niet haalbaar om voor alle klanten op dag- of weekbasis de actuele kredietlimiet te berekenen.

Commerciële kansen inzichtelijk maken

Doordat de software doorlopend de debiteur beoordeelt, is het direct zichtbaar als de zelfbeoordelingslimiet stijgt. Het kan dan een bericht sturen naar sales met de mededeling dat er ruimte is voor extra leveringen. Dit zijn waardevolle inzichten die anders vaak pas na een jaar zichtbaar worden.

In control

MA!N bewaakt, naast de achterstalligheid en zelfbeoordeling, ook andere aspecten zoals de einddatum van een polis of kredietlimiet. Het zorgt dat je als organisatie in control en verzekerd bent van continue bewaking. Zo reduceer je risico’s.

Wil je meer over dit onderwerp lezen? In deze blog gaan we in op de voornaamste aspecten van credit risk management. Van kredietlimieten tot de samenwerking met sales en van een credit risk policy tot een klanthiërarchie.