Bij CE-iT zijn het grootste deel van de tijd bezig met het schrijven van code, zowel in de kern van de software als voor het realiseren van specifieke inrichtingen voor klanten. De software kent ook nagenoeg geen beperkingen qua mogelijkheden. Eén van onze relaties stelt ons daarom bij bedrijven voor als een groep nerds die software levert  die mogelijkheden van de concurrentie doet verbleken. Voor ons is het normaal dat we unieke mogelijkheden creëren, maar mensen om ons heen zeggen met regelmaat dat we dat meer van de daken mogen roepen. Dus doen we dat maar een keer: “MA!N is uniek, omdat het gewoon meer kan en doet dan de concurrentie. Zonder dat het meer kost.” Zo simpel is het. En we zullen uitleggen hoe we dat realiseren.

Flexibiliteit is de kern

MA!N kan meer omdat het anders is. Het idee is gestart met credit management in het achterhoofd, alleen wel met het oog op gebruikers die verschillende wensen hebben en klanten die verschillend van elkaar werken. Met dat uitgangspunt hebben we gekeken hoe je daar gehoor aan geeft, zodat iedere klant de best passende oplossing krijgt zonder dat ze met verschillende versies van de software werken of veel consultancy uren nodig hebben. Want we zijn software ontwikkelaars die graag zo veel mogelijk automatiseren, we zijn geen verkopers van uren.

De flexibiliteit is mogelijk door het opsplitsen van de software in vier lagen: een user interface, een interface set-up, een database set-up en de vierde is de broncode. Iedere laag heeft een andere functie en niet iedere laag is voor iedereen toegankelijk. De flexibiliteit is wel voor iedere klant toegankelijk, waardoor klanten instaat zijn om zonder hulp van CE-iT functionaliteiten te ontwikkelen. Dit gebeurt in de database set-up.

Grafische weergaven van de opbouw van de flexibiliteit van MAIN

User interface

De user interface is de laag die je als gebruiker ziet. Het is de plek waar je dagelijks in werkt. Hier leg je notities vast, plan je activiteiten en voer je acties uit. De indeling van de user interface verschilt per klant en soms ook per rol. Het idee is dat je als gebruiker een opzet krijgt die past bij jouw werkzaamheden, zodat je ziet wat voor jou relevant is.

Interface set-up

Dit is de eerste laag voor de functionele inrichting van MA!N en deze laag zie je bij de meeste credit management software pakketten. Dit is de plek voor het configureren van brieven, het instellen van rollen en rechten, het bepalen van workflows en meer. Nee, je hoeft geen programmeur te zijn: met ‘vinkjes’ zet je veel functies aan of uit.

Database set-up

Hier begint het grote verschil met de concurrentie. In de interface set-up kun je maar tot een bepaalde hoogte gaan qua configuratie, omdat het ondoenlijk is alle mogelijke wensen in een 100% standaard te gieten. En al helemaal niet op een manier zodat gebruikers ook vinden wat ze zoeken. MA!N biedt daarom in de database een extra configuratie laag voor wensen die voorbij de standaard gaan. Hier is bijna alles mogelijk, zolang er maar een consistente logica is. Wil jij als klant dat de uitkomst van 2 + 3 – 1 niet 4 maar 2 is, dan kan dat op het moment dat er een logica is.

In de database configureren we dus de niet-standaard functionaliteiten. Dit zijn bijvoorbeeld functies waarop een specifieke business logica van toepassing is. Denk aan modellen voor het berekenen van risico’s en adaptieve workflows op basis van klanteigenschappen en gebeurtenissen. Er zijn klanten die dit zelf doen en zo is er een bank die op die manier MA!N heeft geconfigureerd als correspondentie server, waardoor MA!N daar nu de uitgaande correspondentie voor de hele bank kan verzorgen.

Door de configuratie mogelijkheden in de database biedt MA!N bijvoorbeeld ook meer mogelijkheden ten aanzien van het uitwisselen van kredietinformatie met organisaties als Creditsafe en D&B. Jij bepaalt als klant welke delen van de aangeboden informatie je importeert en wat er met die gegevens wordt gedaan. Wil je de data van meerdere aanbieders met elkaar of met interne data combineren? Het kan. Of dat nou met data in MA!N is of met een data lake, de mogelijkheden zijn bijna grenzeloos en die data wordt weer gebruikt voor workflows zodat het credit management steeds slimmer wordt uitgevoerd. En dat is misschien wel de kracht van MA!N voor jou als klant, je combineert jouw intelligentie met die van MA!N waardoor 1 + 1 niet 2 maar 4 is.

De MA!N kern

De vierde laag, of misschien beter gezegd de eerste laag, van MA!N is de kern; de broncode. De kern is voor elke klant gelijk, ongeacht de configuratie die de klant heeft. Het is de motor die alle andere lagen faciliteert en de flexibiliteit van MA!N mogelijk maakt. We programmeren hier bijvoorbeeld niet een koppeling met D&B voor het inlezen van kredietinformatie, wel programmeren we hier de techniek die nodig is voor de communicatie met andere systemen. Dit biedt veel voordelen, want diezelfde techniek wordt ook gebruikt voor het uitwisselen van data met applicaties als Exact en Afas. We programmeren de basis dus slechts één keer, waarbij de toepassing van die basis verschilt per klant.

Slimmer werken

De opzet van en onderlinge samenwerking tussen de vier lagen zorgt dat we als CE-iT met een klein team een grote klantenbasis met uiteenlopende wensen wereldwijd kunnen bedienen. We proberen iedere dag net iets slimmer te werken, net als dat we klanten helpen met slimmer werken.

Je leest meer over MA!N in de praktijk in deze blogs: