Factoring is een financieringsvorm die stijgt in populariteit. Je sluit het makkelijker en sneller af dan een bankkrediet en het biedt flexibiliteit. Maar hoe werkt het? Waar moet je op letten? En wat zijn de kosten? Deze vragen en meer beantwoorden we voor je in deze blog.

illustratie van een blauw-groene fabriek

Wat is factoring

Factoring is financiering op basis van verstuurde facturen. Je sluit hiervoor een overeenkomst met een factormaatschappij. Technisch gezien is het een voorschot op de verstuurde facturen. Deze loopt via een rekening courant krediet tussen jou en de factormaatschappij.

In plaats van dat je misschien wel 60 dagen wacht op de betaling van een factuur, ontvang je bijna direct het geld op je rekening. Je betaalt hier een bedrag per factuur voor. Het percentage dat je betaalt, verschilt per type factoring.

Factoring FAQ

Om je snel thuis te brengen in de wereld van factoring beantwoorden we eerst een aantal korte vragen.

Zijn er meerdere vormen van factoring?

Factoring kent verschillende vormen. De dienstverlening, voorwaarden en kosten lopen sterk uiteen. Welke het beste past, hangt af van jouw situatie. Je leest verderop meer over de verschillende vormen.

Aan wie betaalt mijn klant de factuur?

Op de factuur plaats je de betalingsgegevens van de factormaatschappij en dat is waar de debiteur aan betaalt. Klanten zien dus dat je als bedrijf gebruik maakt van factoring.

Blijf je bij factoring eigenaar van de factuur?

Dit hangt af van de vorm van factoring zoals je hierna zult lezen.

Voor hoelang wordt het krediet verstrekt?

Wanneer het eigendom en het risico van betaling volledig overgaan naar de factormaatschappij, dan vervalt het krediet in principe niet. In andere gevallen is de bevoorschotting bij factoring tijdelijk. Deze vervalt vaak bij 90 dagen.

Bij wie ligt het debiteurenrisico?

Ook dit hangt af van de vorm van factoring. In sommige gevallen draag je de facturen en het risico volledig over aan de factormaatschappij. Bedenk wel dat dit niet gratis is. Soms is het financieel daarom aantrekkelijker dat je zelf het risico draagt. Bijvoorbeeld wanneer het risico laag is en je reserves hebt voor het opvangen van een schade.

Wie doet het debiteurenbeheer?

Bij een aantal vormen van factoring is het niet ongebruikelijk dat bedrijven zelf het debiteurenbeheer verzorgen. Bij anderen wel. Dit is iets waar je goed op moet letten bij het sluiten van een overeenkomst. Veel organisaties willen namelijk zelf het debiteurenbeheer doen. Het zijn tenslotte hun klanten en ze willen controle houden over het contact.

Bedenk ook dat je nooit helemaal “af bent” van het debiteurenbeheer. Op het moment dat er een dispuut is, komt de factormaatschappij bij jou terug met de vraag om het op te lossen.

Wat is een factoring overeenkomst?

De factoring overeenkomst is het contract met de factormaatschappij. Het dekt alle afspraken rond de dienstverlening inclusief de vergoedingen. Er kunnen meerdere onderliggende overeenkomsten zijn voor de verschillende diensten.

Wat zijn de kosten van factoring?

De kosten van factoring zijn afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de vorm van factoring, de rentestand, de kredietwaardigheid van de debiteuren en wie het debiteurenbeheer doet. De kosten lopen uiteen van 0,2% – 5% van de factuurwaarde. Hoe meer aspecten je overdraagt, hoe meer je betaalt. American Factoring is een van de duurste vormen van factoring.

3 blauw-groene checkboxes en de laatste is aangevinkt

Kies de juiste vorm van factoring

Er zijn verschillende vormen van factoring. We zoomen in op:

  • Traditionele factoring (non-recourse en recourse)
  • American (Spot) factoring

De verschillen zitten onder andere in wat je financiert, de dienstverlening en wat de kosten zijn. Een minder voorkomende vorm als reverse factoring behandelen we hier niet.

Traditionele factoring

Traditionele factoring is de meest gebruikte vorm van factoring in Nederland. Deze bestaat uit de twee sub-vormen non-recourse en recourse factoring. In beide gevallen kun je afspraken maken over wie het debiteurenbeheer doet. Jij als bedrijf of de factoringmaatschappij.

Bij non-recourse zorgt de factoringmaatschappij voor de financiering en bevoorschotting van je facturen. Het risico op wanbetaling wordt ook overgenomen. Wanneer een debiteur uiteindelijk niet betaalt, of failliet gaat, dan heb je daar als bedrijf dus geen last van.

Het grote verschil tussen recourse factoring en non-recourse is dat bij recourse het risico op wanbetaling niet wordt overgenomen. Dat betekent dat de financiering vervalt wanneer het niet lukt om een factuur binnen de afgesproken termijn te innen. Technisch gezien moet je deze bevoorschotting dan terugbetalen aan de factoringmaatschappij.

De factoringmaatschappij kan debiteuren uitsluiten van bevoorschotting. Het aantal debiteuren dat een factoringmaatschappij uitsluit ligt bij non-recourse factoring vaak hoger. Voor dezelfde portefeuille krijg je dan bij non-recourse bijvoorbeeld 75% voorgeschoten en bij recourse 90%. De percentages verschillen per portefeuille.

Met traditionele factoring is het in Nederland niet ongebruikelijk dat je als bedrijf zelf het debiteurenbeheer blijft doen. Dit geldt sowieso voor de debiteuren die
de factoringmaatschappij niet financiert. Het blijft dus belangrijk dat je het debiteurenbeheer als organisatie goed organiseert.

Lees onze tips voor debiteurenbeheer

American factoring

De flexibelste vorm van factoring is American factoring. Dit wordt ook wel spotfactoring genoemd en is factoring per factuur. Je bepaalt zelf welke factuur je aanbiedt en je kunt met meerdere factormaatschappijen werken. Je bent dus niet gebonden aan één factormaatschappij.

Het grote voordeel van American factoring is de eenvoud. Je hebt alleen een factuur nodig en de klant moet kredietwaardig zijn. Voldoe je aan die voorwaarden dan beschik je snel over je geld. Het is ook de ideale vorm wanneer je slechts incidenteel behoefte hebt aan extra financiële ruimte.

American factoring biedt dus veel flexibiliteit, maar dat heeft wel een prijs. De kosten zijn een veelvoud hoger dan bij traditionele factoring. Afhankelijk van de afspraken die je maakt, dekken de kosten ook het debiteurenbeheer en het debiteurenrisico. Het kan dus zijn dat je hier zelf voor verantwoordelijk blijft.

blauw-groen plusteken en oranje minteken

Wat is het voordeel van factoring?

Het belangrijkste voordeel van factoring is dat je over meer geld beschikt. De financiering is vaak ruimer dan bij een bankfinanciering en je regelt het makkelijker.

Wat is het nadeel van factoring?

Over het algemeen is factoring duurder dan bankfinanciering. Bedenk dat ook je klanten te maken krijgen met de factormaatschappij. Dat kan afschrikken. Er zijn namelijk mensen die factoring als een vorm van zwakte zien. Terecht of niet, je moet er wel rekening mee houden.

Hoe kies je een factormaatschappij

Er zijn een aantal dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een factormaatschappij. We bekijken de belangrijkste.

Hoelang bestaat de organisatie?

Over het algemeen geldt dat je een organisatie wilt die al lang bestaat. Het gaat om de financiering van je bedrijf en daar wil je continuïteit bij. Bestaat het bedrijf korter dan vijf jaar, kijk dan naar de ervaring van het management en wie de aandeelhouders zijn.

Minimaal volume

Sommige factormaatschappijen eisen een minimaal volume. Dit betekent dat je contractueel verplicht bent om een minimumbedrag aan facturen te verkopen. Haal je dat niet dan kun je een boete krijgen.

Financieringsruimte van de factormaatschappij

Niet iedere aanbieder van factoring kan elke portefeuille financieren. Heb je behoefte aan een hoge financiering dan wil je vooraf weten wat de factormaatschappij kan. Een van de manieren om dit te toetsen is het opvragen van referenties.

Referenties

Referenties vraag je op om te beoordelen of de aanbieder kan voldoen aan de financieringsbehoefte. Maar niet alleen daarvoor. Wanneer ook het debiteurenbeheer wordt overgenomen wil je vooraf weten hoe zij dat doen. Het gaat tenslotte om het contact met jouw klanten en je wilt weten hoe dat verloopt.

Ontvang gratis e-mails met ideeën voor workflows en automatisering

Geen reclame, puur kennis die wij opdoen en delen.

Automatiseer het proces

Ook bij factoring blijf je werkzaamheden houden. Dat loopt uiteen van het aanleveren van facturen bij de factormaatschappij tot het volledige debiteurenbeheer. Begin dus bij de basis en zorg dat je die processen goed hebt ingericht. Niet alleen functioneel, maar ook qua automatisering. Het automatiseren van deze workflows met credit management software bespaart tijd, voorkomt fouten en verhoogt de effectiviteit.

Lees hoe credit management software dit ondersteunt

Tot slot. Het krediet bij factoring is dynamisch. Het is op basis van het uitstaande debiteurensaldo. De ene periode kan het dus hoger zijn dan de andere.