Niet of laat betalende debiteuren zijn een veel voorkomende oorzaak van faillissementen. De schatting is dat dit in 25% van de faillissementen speelt. Daarom is credit management belangrijk, want daarmee kun je dit voor een deels voorkomen. Je sluit het nooit volledig uit en voor die situaties bestaat de kredietverzekering. In dit artikel kijken we naar wat een kredietverzekering is, hoe het werkt en voor wie het interessant is.

Wat is een kredietverzekering?

Een kredietverzekering is een verzekering die bescherming biedt tegen wanbetaling of onmacht. De meest gehanteerde stelregel is dat de kredietverzekeraar de factuur betaalt wanneer de debiteur deze 120 dagen na vervaldatum nog niet heeft betaald. Met een kredietverzekering zorg je dus dat goederen en diensten altijd betaald worden, ook als de klant niet wil of kan betalen.

Illustratie van 2 dollar biljetten achter een blauw schild.

Waarom een kredietverzekering?

Het lijkt duidelijk waarom je een kredietverzekering wilt. Voor de een is het alleen interessanter dan voor een ander of misschien helemaal niet. Lever je bijvoorbeeld vooral aan particulieren dan is een kredietverzekering niet relevant. Zie ook wat dekt een kredietverzekering.

Beschik je als bedrijf over voldoende financiële reserves dan heb je niet persé een kredietverzekering nodig. Wanneer er een klant failliet gaat, kun je de schade waarschijnlijk met eigen middelen opvangen. Heb je die reserves niet dan is een kredietverzekering een goed instrument voor de continuïteit van het bedrijf. Dat geldt ook wanneer er sprake is van enkele grote klanten of leveringen die grote invloed hebben op de cashflow van de organisatie.

Hoe werkt een kredietverzekering in de praktijk?

In de dagelijkse praktijk zijn er 2 belangrijke processen rond een kredietverzekering. Dat zijn het aanvragen van een kredietlimiet en de stappen die je neemt als een debiteur niet betaalt.

De hoogte van kredietlimiet bepalen

Een kredietverzekering werkt met een kredietlimiet per debiteur. De standaard werkwijze is dat je deze bij de kredietverzekeraar aanvraagt wanneer je een overeenkomst sluit met een klant. De kredietlimiet die de verzekeraar afgeeft is het maximaal verzekerde bedrag. Deze kent een bepaalde looptijd en de verzekeraar kan de limiet tussentijds intrekken. Wanneer de verzekeraar een kredietlimiet intrekt dan worden toekomstige leveringen niet gedekt door de kredietverzekering.

Er is nog een manier voor het verkrijgen van een kredietlimiet en dat is zelfbeoordeling. Die krijg je op basis van:

  1. een kredietrapport van een door de verzekeraar erkende informatieleverancier;
  2. het betaalgedrag van de debiteur over de laatste 12 maanden.

In het geval van zelfbeoordeling moet je bij een claim het kredietrapport overhandigen of het betaalgedrag aantonen. Voor een kredietlimiet op basis van zelfbeoordeling geldt vaak een lagere maximum dekking.

De stappen als een debiteur niet betaalt

Betaalt een debiteur niet, dan moet je een aantal stappen doorlopen voor de kredietverzekeraar een claim uitbetaalt. Dit proces bevat vier belangrijke momenten:

  1. Een kredietverzekering werkt met een achterstalligheidstermijn. Deze start na de vervaldag van een factuur. De verzekering stelt dat je inspanning moet leveren voor het betaal krijgen van een factuur. Denk aan het versturen van een herinnering en het zoeken van contact met de debiteur.
  2. De dekking voor een debiteur stopt 60 dagen na de vervaldatum. Lever je na die dag toch nog goederen en diensten aan de debiteur dan dekt de verzekering die niet. Deze leveringen zijn voor eigen risico.
  3. 90 dagen na de vervaldatum moet je een factuur of facturen aanmelden bij de kredietverzekeraar. Doorgaans moet je dan ook een incassotraject bij een incassobureau of deurwaarder starten.
  4. Als een factuur 120 dagen na vervaldatum nog niet is betaald, kun je een schadeclaim indienen bij de kredietverzekeraar.
Illustratie van een persoon die schuilt onder een blauwe tafel.

Wat dekt een kredietverzekering?

De dekking van de kredietverzekering geldt voor de debiteuren waar een kredietlimiet voor is afgegeven. Deze vraag je aan voor je levert aan een klant. In het geval van zelfbeoordeling stel je die zelf vooraf vast. Voldoe je aan de voorwaarden, dan keert de verzekeraar uit bij schade.

Het volgende wordt niet gedekt door de verzekering:

  • Facturen aan klanten die op het moment van levering al failliet zijn verklaard. Of klanten die op het moment van levering al onder bewind staan.
  • Facturen aan particulieren, overheidsinstellingen en eigen ondernemingen.
  • Facturen waar een klant het niet mee eens is.
  • Gevallen van fraude.
Illustratie van 2 vierkanten die verbonden worden door 2 blauwe pijlen.

Processen automatiseren

Net als bij andere onderdelen van het credit management, kun je ook processen rond kredietverzekeringen automatiseren.

Je automatiseert bijvoorbeeld het bepalen van de achterstalligheid. Het beoordelen van de achterstalligheid bij een debiteur met één factuur is eenvoudig. Heb je veel debiteuren en debiteuren met wel twintig of meer facturen per maand, dan is het bewerkelijk. Voor het bepalen van de achterstalligheid kijkt de verzekeraar namelijk niet alleen naar de vervaldatum van een factuur, maar ook naar de laatste betaaldatum van een debiteur. Handmatig is dat een arbeidsintensief en foutgevoelig proces.

Software bewaakt dat je tijdig de vereiste stappen van de kredietverzekering doorloopt. En dat je ze correct uitvoert. Met credit management software werk je dus niet alleen efficiënter, het zorgt ook dat je voldoet aan de voorwaarden voor het uitkeren van claims. Alleen met dat laatste kun je de investering in credit management software al terugverdienen.

Ontdek hier wat onze credit management software voor je doet.

Wat kost een kredietverzekering?

Net als bij andere verzekeringen betaal je voor een kredietverzekering een premie. Dit is een percentage van de omzet. Denk aan 0,1% – 0,5%. Dat lijkt veel, maar één faillissement kan de kosten al goedmaken. Een hogere omzet leidt vaak tot lagere premie en veel schades leiden tot een hogere premie.

Voor het berekenen van de premie lever je periodiek de omzetcijfers aan bij de verzekeraar.

De meeste contracten hebben een looptijd van 1 of 2 jaar en vaak is er een bonus-malus van toepassing. Dit kan leiden tot een naheffing. Afhankelijk van de afspraken kunnen (grotere) claims leiden tot een fors hogere premie.

Het afsluiten van een kredietverzekering

Wanneer je besluit dat je een kredietverzekering wilt, dan kun je het beste offertes bij meerdere verzekeraars opvragen. Je krijgt dan inzicht in zowel de verschillende tarieven als de voorwaarden.

Je kunt als bedrijf direct een kredietverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Net als bij andere verzekeringen kun je ook gebruikmaken van een makelaar. In de praktijk kan dat handig zijn omdat een makelaar de markt kent en regelmatig betere voorwaarden of tarieven kan bedingen.

De grootste kredietverzekeraars zijn Allianz Trade, Atradius en Coface.

Kredietverzekering vs factoring

Als laatste punt willen we factoring noemen. Het is een ander product, maar dekt bij bepaalde vormen ook het risico op wanbetaling af. Een belangrijk verschil met een kredietverzekering is dat factoring een vorm van financiering is. Een kredietverzekering is geen financiering en keert alleen uit bij wanbetaling. Bij factoring ontvang je bijna direct na het versturen van de factuur het geld. Ook als er geen sprake van wanbetaling is.

Zoek je financiering en wil je daarnaast het risico op wanbetaling afdekken, dan is factoring misschien een optie.

Je leest hier meer over factoring

De kredietverzekering samengevat

Een kredietverzekering is een instrument waarmee je beschermd bent tegen wanbetaling en betalingsonmacht. Het is een middel dat bijdraagt aan de bedrijfscontinuïteit. Verdiep je bij het aangaan van een contract in de voorwaarden voor het uitkeren van een claim. Doe je dat niet, dan heb je kans dat de kredietverzekeraar een schade niet vergoedt.

Wil je meer weten over het beheersen van risico’s? In deze blog lees je alles over credit risk management.