Cashflow is de slagader van ieder bedrijf. Wanneer de geldstroom opdroogt, stopt het. Het vraagt doorlopend om aandacht en we hebben 4 tips voor je waarmee je de cashflow verbetert.

Tip 1: verstuur facturen sneller en digitaal

Een klant betaalt niet voor er een factuur is. Stap 1 in het verbeteren van de cashflow is daarom facturen sneller versturen. Zorg dat klanten hun factuur op de dag van levering hebben. Dat betekent dat je facturen per e-mail stuurt. Hiermee bespaar je minimaal een dag ten opzichte van papieren facturen.

Tip 2: beter debiteurenbeheer voor betere cashflow

Niet iedere klant betaalt binnen de gestelde betalingstermijn. Dat is bewust, per ongeluk of misschien door een gebrek aan geld. Je speelt hierop in met goed debiteurenbeheer.

Direct na het vervallen van een factuur zoek je contact met de klant. Dat kan in de vorm van een herinnering, een telefoontje of een ander kanaal. De beste manier verschilt per organisatie en klant. Als je veel facturen met relatief lage bedragen hebt, dan past een herinnering per e-mail het beste. Gaat het om een van je belangrijkste klanten dan is een telefoontje misschien handiger.

Met debiteurenbeheer bewaak je de afspraken met klanten voor het betalen van facturen. Wanneer jij je afspraken nakomt in de vorm van herinneren en aanmanen, dan zal de klant ook eerder de afspraken nakomen. Je volgt daarom de door jou gestelde termijnen strak op. Als je in een aanmaning stelt dat er binnen zeven dagen betaald moet zijn, dan onderneem je op de achtste dag actie als er niet betaald is. Je geeft daarmee een signaal dat het belangrijk is. En het is ook belangrijk voor het bedrijf en de cashflow.

Tip 3: los klachten op

Klachten en disputen zijn een veel voorkomende reden voor het niet betalen van een factuur. Ze hebben daardoor een negatief effect op de cashflow. Een goed proces voor het afhandelen van klachten zorgt dat klanten facturen eerder betalen.

Je registreert ieder dispuut en wijst binnen de organisatie iemand aan die verantwoordelijk is voor de afhandeling. Bijvoorbeeld een account manager. Net als bij debiteurenbeheer, maak je ook hier afspraken over termijnen voor het oplossen.

Tip 4: ken je klant

Een bank wil voor het verstrekken van een krediet weten wie je bent en of je de lening kunt terugbetalen. Als bedrijf verstrek je, aan klanten die op rekening betalen, ook een vorm van krediet. Wanneer die klant uiteindelijk niet kan betalen dan ontstaat er een gat in je cashflow.

Je wilt het risico op non-betaling zo klein mogelijk houden. Voor je in zee gaat met een nieuwe klant controleer je daarom met welke entiteit je zaken doet en wat de kredietwaardigheid is. Hoe diep je gaat met het onderzoek hangt af het potentiële risico. Bij een waarde € 100 dan doe je een beperkte controle of misschien niet eens. Bij € 2.500 doe je een check bij een informatieleverancier als Creditsafe. Zij bieden beknopte informatie aan over de indentiteit en kredietwaardigheid van bedrijven. Gaat het om een contract van € 500.000 dan wil je meer weten en is een persoonlijk onderzoek een optie.

Wil je geen onzekerheid, dan heb je een kredietverzekering als alternatief. Je betaalt een premie aan een kredietverzekeraar en zij vergoeden de schade als een klant failliet gaat. Dit is een veilige oplossing voor het zeker stellen van de cashflow.

Risicobeheer wordt vaak onderschat en is complex. Je leest hier wat je moet weten over credit risk management.

Bonus tip: software

Alle bovengenoemde punten staan of vallen met de uitvoering. Die moet consistent zijn, ook als het druk is of als een medewerker ziek is. Je bereikt dit met automatisering. Software kan de meeste van deze taken ondersteunen of overnemen. Hiermee borg je continuïteit en verlaag je de kosten voor het verbeteren van de cashflow.

Ontdek hoe onze credit management software deze processen ondersteunt.